Տրանսիմպեքս | FedEx-ը և TNT-ին միանում են

FedEx-ը և TNT-ին միանում են

 

2018 թվականի մայիսի 4-ից Տրանսիմպեքսը հանդիսանում է և FedEx և TNT ներկայացուցիչը Հայաստանում: Այս միացումը կտա Ձեզ էլ ավելի շատ հնարավորություններ:

2018 թվականի մայիսի 4-ից Տրանսիմպեքսը հանդիսանում է և FedEx և TNT ներկայացուցիչը Հայաստանում: Այս միացումը կտա Ձեզ էլ ավելի շատ հնարավորություններ:

Որոնման արդյունքներ