Ucommerce Developer Edition
Տրանսիմպեքս | Մեր կազմակերպությունը

Մեր կազմակերպությունը

Տրանսիմպեքս ՍՊԸ

Տրանսիմպեքս հիմնադրվել է 1998թ.-ին:

Սկսած 1999 թ.-ից մենք համագործակցում ենք առաջատար Եվրոպական կազմակերպությունների հետ՝ ներկայացնելով նրանց շահերը Հայաստանում որպես հավաստագրված գործակալ: 2000.թ-ից սկսած մենք հանդիսանում ենք նաև Ֆեդերալ Էքսպրես Կորպորացիայի գործակալը Հայաստանում:Սկսած 2018թ.-ից մենք ներկայացնում ենք Հայաստանում նաև TNT-ին:

Երկու տասնամյակից ավել մենք ստեղցել ենք հաճախորդակենտրոն
լոգիստիկայի մշակույթ, որը նաև մեր հաճախորդների հետ շփման անբաժանաելի մասն է դարձել:
Մեր կողմից առաջարկվող բոլոր ծառայությունները նույնպես հիմնված են այս մշակույթի վրա:
Այս կայքում դուք կգտնենք մեր ծառայաությունների և մշակույթի մասին համառոտ տեղեկատվություն:
Հույն ունենք, որ այս տեղեկատվությունը Ձեր համար օգտակար կլինի:

Հարգաքով՝

Տրանսիմպեքսի թիմ

Որոնման արդյունքներ